El nou Laboratori: una cadena d'anàlisi de mostres integrada i automatitzada

El projecte de renovació tecnològica del Laboratori permet ampliar la cartera de serveis, millorar la capacitat productiva i aconseguir resultats més precisos, ràpids i fiables

El Servei de Laboratori del CHV està immers en el procés de renovació tecnològica per convertir el seu nucli en una gran cadena de producció automatitzada en totes les seves àrees. Una modernització que suposa actualitzar equips, procediments i metodologies de treball. El procés va començar al març del 2021 amb la incorporació dels nous aparells per a l'anàlisi d'orines i continua, en aquest darrer trimestre i fins a principis del 2022, amb la renovació de gran part de la instrumentació i equipaments.

Bioquímica i Immunoquímica

Aquesta àrea és la que està vivint un canvi més rellevant ja que incorpora una cadena analítica que automatitza els processos preanalític, analític i postanalític. Es tracta d'una cadena de producció, de grans dimensions, que permet automatitzar tot el procés d'anàlisis clíniques, des de la recepció de la mostra fins a l'emmagatzematge refrigerat. Amb aquest canvi es millora i s'estandarditza el temps de resposta; es redueixen les tasques que no aporten valor; i es minimitzen els errors que poden produir determinades feines manuals millorant així la seguretat del pacient. La incorporació d'aquests nous analitzadors permetrà també internalitzar algunes determinacions que actualment es deriven a altres laboratoris.

El sistema que s'instal·la consta de dos mòduls preanalítics per classificar les diferents mostres. Aquestes, es connecten mitjançant una cadena de transport a dos mòduls de Bioquímica i Immunoquímica amb una capacitat d'anàlisi de fins a 4.800 determinacions per hora i a un magatzem refrigerat amb capacitat de fins a 13.000 mostres. El magatzem permet automatitzar la recuperació de mostres i l'ampliació de determinacions.

Hematologia

A l'àrea d'Hematologia, se substitueixen els actuals analitzadors per altres models més moderns i ràpids que incorporen millores tecnològiques en la identificació de cèl·lules i el recompte plaquetar (el recompte de plaquetes i globus blancs i vermells). També s'ha incorporat un analitzador digital d'imatges citològiques que permet la lectura automàtica de les cèl·lules sanguínies, que serveix per complementar l'anàlisi microscòpic que realitzen els tècnics de laboratori. Amb la renovació dels aparells i el nou microscopi, es guanya precisió i rapidesa en l'anàlisi de les cèl·lules sanguínies.

Microbiologia

A l'àrea de Microbiologia, se substitueixen els actuals sistemes d'identificació de microorganismes, sensibilitat microbiana (per conèixer els antibiòtics adients a cada patogen) i d'incubació d'hemocultius.

Per a la identificació de microorganismes, s'incorpora la tecnologia MALDI - TOFF MS (Espectrometria de masses), un mètode d'identificació de fongs i bacteris molt més ràpid que el mètode convencional i que permet identificar un major nombre de microorganismes.

Per a l'estudi de sensibilitat microbiana, s'incorpora un equip que manté la tecnologia actual però millora l'automatització i l'estandardització i garanteix la total traçabilitat del procés.

El nou sistema d'incubació d'hemocultius és totalment automàtic i tancat, per no perdre temperatura, fet que permet millorar el temps de detecció dels microorganismes.

També s'incorporà un software que permet controlar els diferents instruments, integra tots els resultats, i incorpora eines de gestió per controlar tot el procés des del temps de detecció fins la gestió de les multirresistències o la contaminació d'hemocultius.

Orina

Al març de 2021 es va incorporar un nou analitzador per a l'anàlisi d'orines que incorpora la tecnologia de citometria de flux. En aquesta cadena es realitza automàticament l'anàlisi bioquímic bàsic de l'orina, és a dir, la revisió del sediment urinari mitjançant la citometria de flux que utilitza la llum làser per al recompte i la classificació cel·lular. Així mateix, també s'incorpora un mòdul òptic que realitza una avaluació morfològica de les cèl·lules si es necessari. Malgrat que l'últim pas sempre el revisa el tècnic de laboratori, aquest nou sistema aconsegueix que arribin menys nombre de mostres a revisar manualment i, alhora, proporciona major fiabilitat i més capacitat productiva.

Simulació del nou nucli del Laboratori

 

Avancem en tècniques biològiques per al diagnòstic molecular de les malalties

La incorporació de nous aparells per a la realització de proves PCR i citologies líquides facilita al CHV el creixement en el camp de la Biologia Molecular. Aquesta tecnologia s’utilitzarà de forma compartida entre els serveis de Laboratori i Anatomia Patològica. El servei d'Anatomia Patològica del Consorci Hospitalari de Vic utilitza des de fa temps tècniques de Biologia Molecular en les determinacions del virus del papil·loma humà (VPH) per al diagnòstic de malalties o per al cribratge de càncer de cèrvix de les pacients d'Osona i d'altres comarques. Enguany, s'han incorporat tècniques més avançades com la PCR i la citologia líquida, que proporcionen més agilitat i fiabilitat en l'obtenció de resultats i poden destinar-se a la detecció d'altres tipus d'infeccions o patologies.