Egarsat és la nova mútua laboral per als treballadors

A partir de gener de 2019, el Consorci Hospitalari de Vic ha deixat d'actuar com a mútua pròpia i ha contractat la cobertura dels serveis relacionats amb accidents de treball i contingències professionals dels treballadors a la mútua Egarsat

Aquesta mútua, col·laboradora de la Seguretat Social, ofereix totes les prestacions derivades d'una contingència professional, principalment l'atenció sanitària i la cobertura econòmica derivades d'un accident de treball o d'una malaltia professional.

Què s’ha de fer en cas d'accident laboral? 

  • El comandament
  1. Omplir el volant de sol·licitud d'assistència per accident de treball de la Mútua Egarsat, disponible a l'apartat "Documentació" de la Intranet, i recollir la informació sobre com han succeït els fets.
  • El treballador
  1. Omplir el Comunicat d'incidència de riscos laborals, a través del formulari que trobareu a la Intranet: "Gestiona / Comunicar una incidència". Aquest avís serveix per comunicar qualsevol incident de salut laboral i és tractat directament pel Servei de Prevenció i Medi Ambient. En cas d'accident greu, podeu omplir el comunicat després de rebre l'assistència.
  1. Acudir al centre assistencial amb el volant d'assistència. En horari de dilluns a diumenge de 8 a 21h: Bayés Clínica (rda. Camprodon 4, Vic). A partir de febrer, caldrà anar al centre assistencial que la Mútua Egarsat té a Vic. Fora d'aquest horari, o en cas d'emergència greu, cal anar a Urgències de l'Hospital Universitari de Vic o trucar al 112.
  1. Anar a la delegació d'Egarsat Vic, on el metge de la mútua avaluarà el cas i emetrà el corresponent comunicat: baixa mèdica, sense baixa o refusat.
  • En cas de contacte amb sang o fluids biocontaminats
  1. Heu de seguir fent el mateix que fèieu fins ara. Si és un dia laborable entre les 8:00 i les 15:00h dirigiu-vos al Servei de Prevenció i Medi Ambient, a la segona planta de l'Hospital Universitari de Vic, per iniciar el protocol adient. Fora d'aquest horari: acudiu a Urgències de l'Hospital Universitari de Vic.

Per a qualsevol dubte, podeu dirigiu-vos a Prevenció i Medi Ambient (extensió 1017) o a Organització i Gestió de Persones (3260)

Recomanacions sobre com actuar en cas d'accident de treball

Carta per als treballadors

Volant de sol·licitud d'assistència