El Model SiS és el resultat del Pla Estratègic 2023-2026 que hem desenvolupat i que impulsem de manera conjunta el Consorci Hospitalari de Vic, la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic i Serveis Auxiliars a la Sanitat. Un gran projecte de transformació, a través del qual volem fiançar el nostre compromís per tenir cura de la salut i el benestar de les persones d'Osona al llarg de la seva vida.