Nosaltres

El Consorci Hospitalari de Vic, el primer que es va crear a Catalunya seguint aquest model, és una entitat pública que ofereix serveis assistencials a nivell sanitari, sociosanitari i de salut mental a la comarca d'Osona, tant a nivell públic com privat. Creat el 1986, s'organitza com un consorci públic, sense ànim de lucre, integrat per la Generalitat de Catalunya i la Fundació de l'Hospital de la Santa Creu de Vic. Gestiona sis centres amb perfils diferenciats, ubicats cadascun en sengles edificis de Vic (3) i Manlleu (3), i compta amb un equip de més de 1.400 professionals.  
Amb gairebé 700 anys d'història, la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic és una institució de serveis de salut i socials, tant en l'àmbit públic com privat, sense ànim de lucre. La seva raó de ser és millorar la salut i/o benestar de les persones en situació de malaltia avançada, fragilitat i/o dependència i de les seves famílies. Compta amb 280 professionals entre l'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic i les residències i centres de dia d'El Nadal de Vic, Fundació Gallifa de Sant Hipòlit de Voltregà i el SAIAR de Folgueroles.  
Serveis Auxiliars a la Sanitat és una Agrupació d'Interès Econòmic (AIE), constituïda el 1997 amb la voluntat de prestar serveis complementaris al seus socis, tots pertanyents a l'àmbit sanitari i social. Actualmentpresta serveis a una quinzena de centres sanitaris d'Osona, El Ripollès i la Garrotxa en àmbits com: Neteja, Manteniment, Enginyeria i obres, Informàtica, Logística, Gestió de personal, Relacions laborals, Formació, Selecció, Gestió documental, Costos, Hoteleria, Prevenció de riscos laborals, Gestió mediambiental, Rober i Sistemes d'Informació.  

En un any