Reptes

El Pla Estratègic 2023-2026 s’articula a partir de 6 reptes i 21 objectius, mitjançant els quals es desenvolupen accions, programes i projectes específics que ens han de permetre assolir-los. Recollim tots els reptes i objectius a la infografia del Model SiS i a continuació: