← Altres notícies

Inici de les noves Urgències Territorials d’Osona

Aquest divendres 1 de març es posen en funcionament les noves Urgències Territorials d'Osona, ubicades a l'Hospital Universitari de Vic, amb professionals de l'atenció primària i hospitalària.

Aquesta unificació en un mateix espai del servei d'urgències territorials facilita l'accés als serveis d'urgències i comporta canvis rellevants en l'atenció urgent als 50 municipis d'Osona i el Lluçanès.

  • De nit, les persones que tinguin un problema de salut que requereixi una atenció urgent cal que es dirigeixin a l'Hospital Universitari de Vic, únic punt d'atenció de 20h a 8h els 365 dies de l'any.
  • De dia, les urgències greus també s'atenen en aquest punt, mentre que per a urgències lleus d'atenció primària en horari de 8 a 20h cal anar al centre d'atenció primària de referència i els caps de setmanes i festius al Punt d'Atenció Continuada assignat. Hi ha cinc punts d'atenció continuada a Osona i Lluçanès ubicats als centres d'atenció primària de Manlleu, Torelló, Tona, Centelles i l’Hospital Universitari de Vic.