Consorci Hospitalari de Vic

Informació i tràmits

Transport sanitari no urgent

|Text alternatiu|

El Transport Sanitari No Urgent (TSNU) és el trasllat de persones malaltes o accidentades que, per impossibilitat física o altres causes exclusivament clíniques, no poden utilitzar transport ordinari per desplaçar-se a un centre sanitari per rebre assistència o per desplaçar-se al seu domicili després de rebre l'atenció sanitària.

Qui el prescriu/sol·licita?

És el/la metge/ssa, infermer/a o fisioterapeuta qui prescriu aquest servei. Les empreses de Transport Sanitari No Urgent (TSNU) únicament gestionen les peticions d'aquests professionals.

Quins tipus de transport existeixen?

Els pacients poden anar acompanyats dins el vehicle de TSNU?

És el/la metge/ssa, infermer/a o fisioterapeuta qui prescriu si és necessari que un pacient vagi o no acompanyat.

Els pacients menors de 16 anys SEMPRE han d'anar acompanyats.

Quin és el temps de realització d'aquest servei?

La resposta d'aquests serveis no és immediata i requereix d'un temps d'espera estipulat en un màxim de 2 hores, a comptar des de la seva sol·licitud.

Queden exclosos d'aquest servei els vehicles de Transport Sanitari Urgent (Emergències Mèdiques – SEM).

Més informació