Consorci Hospitalari de Vic

Residents

Places acreditades i places ofertades 2019 (incorporació 2020)

Places acreditades i places ofertades 2019*
Especialitats Places acreditades Oferta 2019
Anàlisis Clíniques 1 0
Cirurgia General i Aparell Digestiu 1 1
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 1 1
Geriatria 3 2
Medicina Interna 2 2
Ginecologia i Obstetrícia 1 1
Psiquiatria i Salut Mental 1 1
Psicologia 1 1
Infermeria obstètrico-ginecològica (llevadora) 3 2
Infermeria en salut mental 1 0
Infermeria en geriatria 3 0
TOTAL 18 11

*Convocatòria 2019/20: 

 -pendent data d’incorporació-

Relació de residents, per any d'especialitat
Especialitat R1 R2 R3 R4 R5
Medicina Interna 1 2 1 1 0
Geriatria 2 2 1 2  
Anàlisis Clíniques - - - -  
Cirurgia General i Aparell Digestiu 1 1 1 0 1
Psiquiatria 1 1 1 1  
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 0 1 1 0 1
Ginecologia i Obstetrícia 0 1 0 1  
Medicina Familiar i Comunitària 10 11 9 7  
Infermeria obstètrico-ginecològica (llevadora) 2 2      
Infermeria en Atenció Familiar i Comunitària 2 4      
Total MIR, FIR i LLIR              72