El Consorci

|Alt Imatge|

El Consorci Hospitalari de Vic, el primer que es va crear a Catalunya seguint aquest model, ofereix avui un servei assistencial de qualitat a nivell sanitari, sociosanitari i de salut mental a prop de 160.000 persones

Publicacions

Infocom 35

Juliol 2023
Articles, reportatges en profunditat, entrevistes... Seguiu tota l'actualitat del CHV a través de la revista corporativa 'Infocom'. + Més

Més publicacions

Memòria Anual

Declaració Ambiental 2022

El Consorci Hospitalari de Vic edita anualment la seva Memòria en la qual es recullen les principals xifres de la seva activitat assistencial, així com els indicadors econòmics, ambientals, socials, etc.. +Més

Més memòries

Notícies

Excel·lent Cum Laude per a la tesi doctoral de Pere Roura

Pere Roura Poch, responsable de la Unitat d’Epidemiologia Clínica i dels programes de Cribratge de mama i còlon del CHV-FHSC, va llegir la seva tesi doctoral el... + Més

Més notícies