Consorci Hospitalari de Vic

Portal de la transparència

|Text alternatiu|

La informació continguda en aquest Portal de la Transparència es publica en format reutilitzable i es pot utilitzar sense cap tipus de restricció. Data de l’última revisió: novembre del 2021.

Informe d'avaluació de la transparència de les entitats del sector públic