Consorci Hospitalari de Vic

Cardiologia Tornar a serveis

|Alt Image|

El Servei de Cardiologia està format per un equip multidisciplinari de professionals dedicats a l'estudi, el diagnòstic, el tractament i la prevenció de les malalties del cor i l'aparell circulatori. A l'Hospital Universitari de Vic donem cada any unes 600 altes de persones amb patologia cardíaca, la majoria de les quals han requerit atenció urgent. Tractem els nostres pacients al llarg de tota l’evolució de la seva malaltia, fet que ens permet mirar la persona de forma holística, oferir-li un tractament integral i individualitzat i empoderar-la perquè guanyi autonomia i qualitat de vida.

On trobar-nos

Hospital Universitari de Vic. Consultes Externes

93 889 11 11

El servei i l'equip humà

El Servei de Cardiologia combina expertesa i dinamisme, amb un equip jove i emprenedor que aplica una medicina moderna adaptada als nous temps i a les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies. Tenim les dimensions ideals perquè cada cardiòleg pugui sotsespecialitzar-se en l'àmbit de la seva expertesa: un fet que redunda en una millor assistència als pacients i que alhora potencia el desenvolupament professional dels nostres especialistes.

Un aspecte clau del nostre model d’atenció és garantir la continuïtat assistencial als nostres pacients. Tractem la malaltia cardíaca que pateix una mateixa persona al llarg de tota la seva evolució, fet que ens permet mirar la persona de forma holística i oferir-li un tractament integral i alhora individualitzat. En l'àmbit d'hospitalització, treballem molt estretament amb el Servei de Medicina Interna.

Dispositius assistencials

Els nostres cardiòlegs treballen en els diferents dispositius del Consorci Hospitalari de Vic:

 • Hospitalització
 • Consultes Externes especialitzades (5 processos: Cardiopatia isquèmica (Dra. Solande, Dr. Lorenzatti, Dra. Mas), insuficiència cardíaca (Dra. Valenzuela i infermera Montse Codony), arrítmies (Dra. Carballeira), miocardiopaties (Dra. Carballeira i Dra. Montserrat) i valvulars, cardiopaties congènites de l’adult, hipertensió pulmonar, i esport i embaràs (Dra. Montserrat)
 • Suport als serveis d'UCI, Urgències i Medicina Interna
 • Proves diagnòstiques (holter, ecocardiograma, ecografia transesofàgica, ecocardiograma d’estrés (exercici i dobutamina), proves d'esforç i Angio TC cardiovascular (tècnica innovadora liderada pel Dr. Lorenzatti i la Dra.Mas)
 • Hospital de dia
 • Cirurgia (col·locació de marcapassos a càrrec de la Dra. Carballeira i la Dra. Solande) amb el corresponent seguiment posterior del pacient (infermera especialitzada Raquel Vilarrassa). Col·locació de volters implantables (Dra. Carballeira)
 • Programa d’Hospitalització Domiciliària

Unitat d'Insuficiència Cardíaca
Formada per un equip multidisciplinar (cardiòloga, infermeres especialitzades, internista, geriatra, nefròleg, farmacòloga, dietista, assistenta social i psicòloga), s’ocupa de tractar i fer seguiment de les persones que pateixen un desequilibri entre la capacitat del cor de bombejar sang i les necessitats de l'organisme. La Unitat compta amb 495 pacients i la col·laboració de l'Hospital de dia mèdic de l'Hospital Universitari de Vic.

Consulta especialitzada en miocardiopaties
Un recurs ambulatori on oferim atenció especialitzada a les persones adultes que pateixen cardiopaties complexes, hipertensió pulmonar, embaràs o congènites de l’adult.

Interconsulta amb Primària
Des del Servei de Cardiologia donem suport a l'Atenció Primària del territori a través del sistema de visites no presencials. Cada any atenem unes 175 interconsultes virtuals entre els nostres cardiòlegs i els metges de capçalera, un sistema que els permet resoldre dubtes sobre la situació dels seus pacients de manera més ràpida i sense que aquests s'hagin de desplaçar a l'hospital.

Alta complexitat
Per als casos de major complexitat, mantenim una aliança amb l'Hospital Clínic de Barcelona- C17, que és el nostre hospital de referència per a l'hemodinàmica coronaria i estructural (mitraclip, pròtesi aòrtica percutània, tancament d'orelleta, tancament de comunicacions interauriculars, interventriculars i ductus, i stents  a coartacions d'aorta), la cirurgia cardíaca (coronaria amb o sense bomba, reparació mitral i congènits mini-invasiva i  robòtica, miectomia quirúrgica) i estudis electrofisiològics, ablacions i implant de DAI, resincronitzacions i estimulació de His. A més participem setmanalment de les sessions de Imatge cardíaca i de Formació del Institut Cardioavascular, i dels procesos online de Cardiopatia isquèmica (Dr. Alcocer), Insuficiència cardíaca (equip d'IC) i Arrítmies (Dr. Roca), i presencialment del comité de Valvulars, cardiopaties congènites, hipertensió pulmonar i embaras del Hospital Clínic (Dra. Montserrat). A més treballem conjuntament amb l'Equip d'endocarditis infeccioses (Dr. Díez)

Educació sanitària i promoció de la salut

Les infermeres especialitzades en insuficiència cardíaca i educació sanitària del Consorci Hospitalari de Vic s'encarreguen de l'educació terapèutica dels pacients i els seus cuidadors. Fomentem l'empoderament i l'autogestió de la seva situació de salut i del seu tractament, a fi d'aconseguir una millora de la seva qualitat de vida. Alhora, aquestes especialistes realitzen l'avaluació clínica dels pacients i la titulació de fàrmacs amb impacte pronòstic, detectant de forma precoç la descompensació, prevenint així complicacions.

En paral·lel a aquesta activitat divulgativa cap als pacients i el seu entorn, els nostres cardiòlegs realitzen sessions formatives als CAP per garantir l'actualització dels coneixements dels professionals de l’Atenció Primària en l’àmbit de les malalties coronàries.

Docència i Recerca

L’equip de Cardiologia ens impliquem en la formació sanitària especialitzada, ja que fan rotacions pel servei els metges residents de Medicina Interna, de Geriatria i de Medicina Familiar i Comunitària. A més, realitzarem cursos de formació en ECG per professionals d’Infermeria, residents i cirugians i, cada any, farem jornades d'actualització per a metges de família. 

Així mateix, com a Hospital Universitari tenim una estreta relació amb la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Som col·laboradors docents i professionals de suport a les pràctiques dels estudiants al seu pas pel centres sanitaris del CHV i, alhora, els adjunts del Servei tenen la possibilitat d'exercir com a professors associats a la mateixa Facultat.

Impulsem projectes d'investigació en diferents àmbits. Actualment, tenim tres línies de recerca obertes sobre:

 • Fibrilació auricular (Dra. Valenzuela)
 • Tractament optimitzat en la insuficiència cardíaca (Dra. Valenzuela)
 • Microcardiopaties hipertròfiques apicals (Dra. Carballeira)
 • Cardiooncologia (Dra. Solande) 
 • Unitat de dolor toràcic – Angio TC de coronàries (Dr. Lorenzatti i Dra. Mas)

Entre altres, els serveis de Cardiologia, Neurologia i Epidemiologia del CHV vàrem realitzar conjuntament l’estudi 'Función auricular y aparición de fibrilación auricular tras un ictus criptogénico', finançat a través del programa de Beques d'Investigació d'Osona.

El nostre equip

Som un equip jove, dinàmic i emprenedor, amb ganes de créixer i d'avançar, que aplica una medicina moderna adaptada als nous temps. Aquests són alguns dels nostes professionals:

Sílvia Montserrat
Sílvia Montserrat

Cap de Servei