Els nostres professionals Tornar a serveis

Judit Roca

Urgències Territorials

Cap de Servei

Judit Roca Font és la nova cap del Servei d'Urgències Territorials d'Osona. Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la UAB, la Dra. Roca va especialitzar-se com a metgessa de família al CHV (2004-2007) i posteriorment entre els anys 2010 i 2016 hi va treballar com a adjunta i coordinadora del Servei d'Urgències i cap de la base SEM del CHV.

Roca ha compaginat sempre tasques assistencials pròpies de la seva formació especialitzada amb tasques de coordinació, lideratge i gestió. Actualment, és la directora de l'ACUT Osona (ubicat al CAP Osona) i també directora de l'ACUT Bages-Berguedà. Entre els anys 2018 i 2020 va ser directora d'Atenció Primària del CIS Cotxeres i va ser responsable assistencial del Consultori Bayés de Vic entre els anys 2016 i 2018.