Consorci Hospitalari de Vic

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia Tornar a serveis

|Alt Image|

El Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia del Consorci Hospitalari de Vic proporciona una atenció sanitària personalitzada, integral, integrada i de qualitat als pacients amb patologia traumàtica, congènita o ortopèdica de l'aparell locomotor. Cobrim tota l'activitat assistencial associada a l'especialitat, que inclou la valoració clínica, el diagnòstic, la prevenció i el tractament per mitjans quirúrgics i no quirúrgics de les diverses afectacions.

On trobar-nos

Hospital Universitari de Vic.

93 889 11 11

Experiència i noves tècniques quirúrgiques

Els professionals del nostre equip disposen d'una dilatada experiència en el tractament de les patologies associades a la mobilitat de les extremitats i la columna vertebral. Aquest coneixement i l'aplicació de noves tècniques en les diverses intervencions ens ajuden a prestar una assistència més efectiva, més ràpida i més accessible per a tot tipus de pacients.

Un dels camps amb major activitat al CHV és la cirurgia protèsica, tant de maluc com de genoll i espatlla, amb una quantitat elevada d'intervencions i uns resultats satisfactoris gràcies a l'experiència contrastada dels professionals del Servei.

Les intervencions quirúrgiques del genoll, com les artroscòpies, les lligamentoplàsties i altres actuacions en inestabilitats al genoll, s'han consolidat com un dels punts forts del servei. També destaquem en la cirurgia de l'espatlla amb intervencions com l'artroscòpia en patologia esportiva i degenerativa del manegot o el tractament de la inestabilitat de la zona.

A nivell de cirurgia del raquis (columna vertebral), comptem amb una àmplia experiència en l'atenció i tractament de l'hèrnia discal, l’artròdesis de columna lumbar i l’estenosis de canal, a més d'aplicar tractaments menys invasius com la rizòlisis de columna lumbar.

Finalment, comptem amb una trajectòria consolidada en la cirurgia del peu en totes les seves variants (percutània o convencional).

Professionals especialitzats per a cada unitat assistencial

El Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia s’estructura en les següents unitats assistencials:

 • Unitat de maluc. S'encarrega de la patologia pélvica i especialment dels problemes traumàtics i degeneratius de l'articulació del maluc.
 • Unitat de genoll. Patologia de genoll, en les seves vessants traumática, degeneratia, lligamentosa i rotuliana.
 • Unitat d'extremitat superior, tant la patologia d'espatlla, colze i mà.
 • Unitat de raquis. Atén la patologia degenerativa de l'adult a la columna com espondilitis infeccioses i fractures vertebrals.
 • Unitat de cirurgia de peu. S'encarrega de les intervencions quirúrgiques de les afectacions del peu com hallux valgas, metatarsàlgies, peu degeneratiu i traumàtic.

Cadascuna de les unitats assistencials que componen el servei compta amb una figura mèdica referent per dotar al servei de l'especialització necessària per tractar les diverses patologies.

Activitat assistencial

El nostre servei realitza anualment unes 2.200 cirurgies, de les quals 1.250 corresponen a pacients amb ingrés hospitalari i la resta, unes 1.000, es realitzen com a Cirurgia Major Ambulatòria. En l'àmbit de Consultes Externes, atenem unes 23.000 visites presencials, de les quals 7.500 són primeres visites.

L'activitat del servei està dirigida tant als pacients adults com als pediàtrics i es realitza amb el suport del Servei d'Anestesiologia, que permet el control de la sedació del pacient i estableix les restriccions necessàries fruit del seu criteri expert.

La patologia traumàtica és atesa per tots els facultatius del servei amb caràcter urgent, mentre que la patologia ortopèdica es desenvolupa contemplant el treball i expertesa de cada professional en les cinc regions anatòmiques (espatlla i colze, mà, maluc i pelvis, genoll, i peu i turmell).

La patologia tumoral i metabòlica també és tractada pel nostre servei amb la resolució de lesions pseudotumorals (ganglions) i l'extracció de tumors benignes. En el cas de tumors malignes, es treballa amb la coordinació de la Unitat de Tumors de l'Hospital Sant Pau de Barcelona.

Recerca aplicada a l'assistència

La majoria dels facultatius del Servei participen en projectes de recerca relacionats de forma molt directa amb la pròpia activitat, amb la voluntat de poder aplicar el coneixement adquirit a la pràctica assistencial. Els principals projectes de recerca se centren en biomaterials utilitzats en la cirurgia ortopèdica i traumatologia, condicions fisiològiques del pacient ancià i les conseqüències pel que fa a fractures osteoporòtiques.

Principals línies d'investigació en curs dins de cada àmbit d'estudi:

 • Patologia de columna (IP* Dra. G. Álvarez): Tractament dels problemes de columna al pacient ancià. Avaluació de resultats de la cirurgia lumbar i de les deformitats.
 • Patologia de maluc (IP Dr. Jaime Morales de Cano): Estudi dels resultats de la pròtesi total de maluc en el pacient jove. Valoració clínica de la còtila de doble mobilitat en la cirurgia protètica de maluc.
 • Patologia de genoll (IP Dra. Estel·la Trias): Estudi biomecànic i clínic de la protetització de la ròtula en la cirurgia protètica de genoll.
 • Patologia de l'espatlla (IP Dr. Ramon Clos): Estudi comparatiu de diferents mètodes de tractament de les fractures en tres i quatre fragments de l'extremitat proximal de l'húmer. Evolució clínica del tractament artroscòpic de la inestabilitat multidireccional de l'espatlla amb tècnica de plicatura pancapsular. Relació d'estudi ecogràfic de les lesions tendinoses de l'espatlla.
 • Patologia de colze (IP Dra. Estel·la Trias): Factors pronòstics del tractament conservador de les fractures d'húmer proximal. Factors pronòstics de la Inestabilitat simple i complexa de colze. Complicacions en cirurgia protètiques de membre superior: infecció periprotètica, fractures periprotètiques.
 • Traumatologia (IP Dr. Agustí Pinyana i Dr. Francesc Díaz): Estudi sobre la càrrega associada a les fractures de maluc a Espanya.
 • Infeccions osteoarticulars (IP Dra. Montse Arias): Estudi comparatiu de l'Eficàcia de Pautes Curtes i Llargues de la Combinació Rifampicina - Levofloxacino a la infecció estafilocòcica Pròtesis Articular. Etiologia de la infecció de pròtesi articular a Espanya en l'última dècada: anàlisi evolutiva i de factors de risc de multiresistència antibiòtica. Estudi de prevalença d'aïllament de gèrmens en espaiadors de recanvi de pròtesi infectades. Estudi de les espondilodiscitis d'origen sèptic.

(*) IP: Investigador/a principal

Docència

Participem de forma activa en la docència universitària en dues vessants: alguns dels nostres especialistes són professors dels graus de Medicina, Fisioteràpia i/o Teràpia Ocupacional, i també donem suport en les pràctiques universitàries que els alumnes de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC realitzen als nostres centres.

Amb nosaltres també es formen metges interns residents (MIR) de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, així com els metges d'Atenció Familiar i Comunitària en les seves rotacions pel nostre servei.

Vols treballar amb nosaltres?

El nostre equip

El nostre Servei compta amb 17 cirurgians i professionals mèdics: 11 especialistes en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, un internista, dos traumatòlegs a Urgències i tres residents de l'especialitat, així com amb el suport d’uns altres sis facultatius externs.

Jordi Villalba
Jordi Villalba

Cap de Servei

Natàlia Arriaga
Natàlia Arriaga

Cap Clínic