Medicina Intensiva - UCI

És l'especialitat mèdica que té per objecte el tractament dels malalts greus i crítics. L'assistència a aquest tipus de pacients es duu a terme en una àrea específica de l'hospital, denominada Unitat de Cures Intensives (UCI), la qual està especialment concebuda i dotada dels mitjans materials i tècnics per realitzar aquesta activitat.

Informació per a familiars (PDF 563 KB)

Cap de Servei
Dr. José Luis Lopera

Cap d’Unitat de Cures
Sònia Carrera

|Alt Image|