Consorci Hospitalari de Vic

Canal de denúncies

Un canal de denúncies és una eina que permet als empleats i altres persones alertar confidencialment una organització sobre sospites de mala conducta. És una eina important per reduir els riscos i crear confiança, ja que permet als responsables de les organitzacions detectar la mala conducta en una etapa primerenca. Els canals de denúncies prevenen que les persones cometin actes de frau, corrupció, assetjament i altres accions indegudes.

Aquest canal s'implanta en aplicació de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre les infraccions del dret de la Unió i la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Aquest no és el formulari per presentar suggeriments, queixes o agraïments respecte l'assistència rebuda.

Per fer-ho, haureu de dirigir-vos al següent tràmit: 

Com presentar la denúncia

Per tal de canalitzar les comunicacions de possibles irregularitats o incompliments que puguin constituir una vulneració de la normativa, tant externa com interna, les denúncies es podran presentar a través dels següents mitjans habilitats a l'efecte:

Per a més informació sobre el procediment un cop formulada la denúncia, els drets de la persona denunciant i denunciada, qui tramita i investiga la denúncia i el tractament de les dades personals, podeu consultar el Reglament del Canal de Denúncies.