Consorci Hospitalari de Vic

Compromís amb el ciutadà-client

Els professionals del Consorci ens comprometem a:

El Consorci i els seus professionals ens comprometem a:

El Consorci es compromet a: