Consorci Hospitalari de Vic

Valoració de la Discapacitat i de la Dependència Tornar a serveis

|Alt Image|

El Consorci Hospitalari de Vic gestiona els serveis de Valoració de la Discapacitat i de Valoració de la Dependència de les comarques d'Osona, el Bages i el Berguedà. Cada any, avaluem prop de 4.800 casos de persones amb dependència i més de 2.600 situacions de discapacitat. Aquests reconeixements oficials faciliten l'accés a diversos drets, serveis, programes i prestacions que tenen per objecte compensar els desavantatges socials derivats de la situació d’aquestes persones.

On trobar-nos

Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic. Planta baixa. Àrea Ambulatòria
dependencia(ELIMINAR)@chv.cat
disca(ELIMINAR)@chv.cat

Servei de Valoració de la Dependència

La dependència és la necessitat d'ajuda que té una persona per a realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, derivada de l'edat, la malaltia i/o discapacitat i, lligada a la falta o a la pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial. Segons la necessitat d'ajuda que té una persona per a realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, a partir del barem de valoració de la dependència (BVD) s'estableixen tres graus de dependència: dependència moderada (grau I), dependència severa (grau II), i gran dependència (grau III). Gestionem el Servei de Valoració de la Dependència de les comarques d'Osona, el Bages i el Berguedà.

Anualment, des del Servei de Valoració de la Dependència gestionat pel CHV avaluem prop de 4.800 casos de persones que es troben en aquesta situació. 

Servei de Valoració del Grau de Discapacitat

El reconeixement oficial de la situació de discapacitat en qualsevol dels graus establerts és un requisit indispensable per accedir a les prestacions econòmiques i les accions assistencials que la llei de serveis socials reconeix per a les persones amb discapacitat. El certificat s'atorga a aquelles persones amb una discapacitat igual o superior al 33% del barem establert per la normativa. Gestionem el Servei de Valoració de la Discapacitat de les comarques d'Osona, el Bages i el Berguedà.

Anualment, des del Servei de Valoració de la Discapacitat gestionat pel CHV tramitem més de 2.600 casos.

El nostre equip

Núria Llopart
Núria Llopart

Coordinadora del Servei