Resultats d'activitat dels serveis d'atenció diürna

Aquest 2018, l'equip de professionals de la FADO ha gestionat sis equipaments de règim diürn que ofereixen activitats i programes de suport per a persones grans: un centre de dia de l'Ajuntament de Vic i uns altres cinc integrats a la Xarxa Activa't. Un total de 248 usuaris van participar en els diferents programes que es duen a terme en aquests centres, un 11,2% més que l'any anterior. L’ocupació mitjana va créixer tant en el centre de dia com en els espais Activa’t.

USUARIS ATESOS 2016 2017 2018 Var.
Xarxa Activa’t 147 135 163 +20,7%
Centre de dia Aj. Vic 119 88 85 -3,4%
TOTAL 266 223 248 +11,2%
OCUPACIÓ MITJANA 2016 2017 2018
Xarxa Activa’t 82,7% 107,3% 108,2%
Centre de dia Aj. Vic 57,8% 55,5% 66,4%
CENTRES I PROGRAMES Envelliment actiu Promoció de l’autonomia  
Usuaris Ocupació Usuaris Ocupació Total usuaris
Xarxa Activa’t 117 146% 46 70,4% 163
 Gurb 12 101,7% 4 37,5% 16
 Olost 25 149,7% 6 55,0% 31
 Sant Julià de Vilatorta 21 152,0% 21 155,0% 42
 Santa Eugènia de B. 28 163,4% 15 34,0% 43
 Sant Quirze de Besora 31 163,7% - - 31
Vic - CdD Sant Jordi - - 85 66,4% 85