Resultats per línies d'activitat

La línia d'activitat del SAD d’Atenció a la Persona ha atès una cinquantena més d’usuaris respecte el 2017 i ha augmentat en més d’un 5% el nombre d’hores de servei. Quasi la meitat dels usuaris i un terç de les hores han correspost al SAD de tipus transitori, un servei contractat majoritàriament a l'alta hospitalària amb un alt valor afegit per als usuaris. Tanmateix, el volum d’activitat del SAD Transitori / Preventiu ha disminuït enguany lleugerament.

Per la seva banda, els serveis de Suport a les Activitats Domèstiques han incrementat en prop d'un 20% el nombre d’usuaris i en més d’un 25% les hores de dedicació.

SAD ATENCIÓ A LA PERSONA USUARIS ATESOS HORES DE SERVEI
2016 2017 2018 2016 2017 2018
SAD Dependència 490 520 569 52.292 57.579 66.198
 C. Comarcal d’Osona 305 338 348 32.269 38.336 43.867
 Ajuntament de Manlleu 54 70 73 5.657 6.153 6.774
 Ajuntament de Vic 92 96 110 10.179 10.128 11.435
 Privats* 39 (11) 44 (16) 38 4.187 2.962 4.122
SAD Transitori / Preventiu 463 482 411 24.269 24.293 19.998
 C. Comarcal d’Osona 323 334 276 16.421 16.795 14.126
 Ajuntament de Manlleu 36 17 19 1.127 533 766
 Ajuntament de Vic 104 131 116 6.721 6.965 5.106
TOTAL 925 1.002 980 76.561 81.872 86.196
* Entre parèntesi, els usuaris exclusivament privats
SAD SERVEIS A LA LLAR PÚBLIC USUARIS ATESOS HORES DE SERVEI
2016 2017 2018 2016 2017 2018
C. Comarcal Osona 151 201 242 7.295 9.292 12.717
Manlleu 24 24 26 1.637 2.057 2.127
Ajuntament de Vic 49 50 56 1.321 1.914 2.609
TOTAL 224 285 341 10.254 13.880 17.452