Un model eficaç, eficient i equitatiu per a tots els osonencs

Ens complau presentar-vos la Memòria d'activitat i balanç social de l'any 2018 de la Fundació Assistencial d'Osona. L'activitat de la nostra Fundació ha anat creixent any rere any per poder donar resposta a les necessitats d'atenció, també creixents, de la població d'Osona, especialment en els Serveis d'Ajuda a Domicili (SAD). Poc a poc, hem anat consolidant un model que ha demostrat ser eficaç, eficient i equitatiu per als habitants de tota la comarca.

Tanmateix, vuit anys després d’implantar el model de SAD, és convenient revisar-lo per assegurar-ne la viabilitat organitzativa i la sostenibilitat econòmica. D'aquesta manera, el model podrà continuar essent una de les pedres angulars de l'atenció comunitària a la comarca i, entre d'altres fites, fer realitat el desig de les persones de continuar vivint a casa seva i en el seu entorn,  mantenint el control sobre les seves pròpies vides.

Avui, és encara més vigent una realitat que ja explicàvem en la Memòria del passat exercici: cal avançar per oferir un ventall de prestacions i serveis flexibles i diversificats, i treballar cada vegada més de forma compartida amb els altres agents que intervenen a domicili per fer possible una atenció realment integral i integrada.

En l'àmbit de l'Atenció Diürna, aquest ha estat també un any positiu en el qual hem assolit els resultats esperats: hem aconseguit els objectius d'activitat i d'evolució del model d'atenció, tant en la línia d'Envelliment Actiu dels Espais Activa't com en el Centre de dia i de serveis Sant Jordi de l'Ajuntament de Vic. Aquest últim equipament, a més de millorar la seva ocupació, va iniciar un projecte estable d'interacció entre el col·lectiu de persones grans i els infants (de 0 a 3 anys) que no assisteixen a cap escola bressol, amb la posada en marxa de l'Espai Familiar Municipal El Remei.   

La Fundació segueix avançant també en la consolidació del seu model d'organització i gestió. El compromís d'atendre les persones amb la màxima qualitat possible ens ha portat a iniciar, el 2018, la implantació d'un Sistema de Gestió de la Qualitat per adaptar el funcionament dels serveis als estàndards internacionals de la norma ISO 9001:2015.  

Així, un cop certificat el seu compliment, la FADO vol garantir encara més la qualitat de la seva atenció i establir un marc d'actuació per promoure la millora contínua i la satisfacció de les persones usuàries. L'acreditació la busquem doncs per tenir garanties que treballem amb un nivell de qualitat a l'alçada del que necessiten les persones i, també, perquè com a institució volem retre comptes a la societat de com atenem les persones.

Gràcies a tot l'equip humà de la Fundació que, amb el seu esforç i convicció, fa possible que aquesta institució continuï progressant i sigui molt útil en la millora de la qualitat de vida i del benestar de molts ciutadans de la comarca.