Resultats d'activitat en els serveis a domicili

Els indicadors d'activitat en l'àmbit dels Serveis d'Atenció Domiciliària (SAD) mantenen la progressió ascendent dels últims anys, fet que ha permès consolidar el model de treball de la Fundació i assolir els objectius d’activitat previstos.

El 2018, hem atès un 2,7% més d’usuaris que l’any anterior, superant per primera vegada el llindar dels 1.300 -en concret, van ser 1.321 usuaris atesos-. El total d’hores de servei prestades s’ha enfilat fins a les 104.518 (+9%). Tot, amb un elevat grau de satisfacció dels usuaris, que puntuen el servei amb una mitjana de 8,7 sobre 10, una valoració encara millor que la ja molt satisfactòria registrada l'any anterior (8,4).

USUARIS ATESOS 2016 2017 2018 Var.
Atenció a la persona 925 1.002 980 -2,2%
Serveis a la llar 224 285 341 19,6%
TOTAL 1.149 1.287 1.321 2,7%
HORES DE SERVEI 2016 2017 2018 Var.
Atenció a la persona 76.564 81.873 86.196 5,3%
 • SAD públic 72.377 78.911 82.074 9%
 • SAD privat 4.187 2.962 4.122 39%
Serveis a la llar 10.254 13.880 18.322 32%
TOTAL 86.818 95.753 104.518 9,1%
ALTES I BAIXES 2016 2017 2018 Var.
Atenció a la persona Altes 387 423 388 -8,3%
Baixes 181 209 272 30,1%
Serveis a la llar Altes 66 94 87 -7,45%
Baixes 20 28 62 121,4%
TOTAL Altes 453 517 475 -8,1%
Baixes 201 237 334 40,9%