El balanç de l'any

Amb un total de 1.569 serveis prestats a 1.245 persones (un 3,9% més que l'any anterior), la Fundació va superar durant el 2018 l'activitat prevista tant en els Serveis d'Atenció Domiciliària (SAD) com en els d'Atenció Diürna (centres de dia i Xarxa Activa't).

Els episodis del SAD van augmentar un 2,7%, arribant als 1.321 entre els serveis personals (980) i a la llar (341). Les hores de servei també van seguir la progressió ascendent dels últims anys, amb un total de 104.517 hores, un 9% més que l'any anterior.

En l'Atenció Diürna també va augmentar el nombre d'usuaris atesos, amb un total de 248 (+11,2%). Un increment que es deu a la Xarxa Activa't, que va atendre en els seus diferents espais a 163 persones, 23 més que l’any anterior. Per la seva part, el Centre de dia Sant Jordi de Vic va augmentar l'ocupació mitjana, mantenint el nombre d'usuaris.

L'augment d'activitat va comportar una ampliació de la plantilla de FADO que, per primer cop, va arribar a les 120 persones. Tot i això, el percentatge de treballadores amb contracte indefinit es va poder mantenir al voltant del 70%, d'acord amb la voluntat de consolidar els equips i posar en valor el paper de les gerocultores.

En quant al model d'organització i gestió, seguim avançant per poder implementar el model d'Atenció Integral Centrada en la Persona (AICP) en l'àmbit d'Atenció Domiciliària. Al llarg d’aquest any, quatre grups de treball integrats per professionals de la FADO han dissenyat i implantat bones pràctiques en AICP al SAD tant significatives com són el tracte personalitzat i la relació dels professionals, l'autonomia i presa de decisions per part de la persona usuària, la intervenció i suport a les famílies, i el pla personalitzat i coparticipat des dels interessos i preferències de les persones usuàries. Durant el 2018, s'ha iniciat també la implantació d'un Sistema de Gestió de la Qualitat per adaptar el funcionament dels serveis als estàndards internacionals de la norma ISO 9001:2015.

La sostenibilitat econòmica és un dels grans reptes de FADO. Per segon exercici consecutiu, la institució va tancar amb un resultat d'explotació negatiu. Un fet que s'explica perquè les tarifes de l'Atenció Domiciliària, que suposa més del 80% de l'activitat, no varien des de l'adjudicació del contracte de gestió (2015). En canvi, les despeses segueixen augmentant -i més amb l'aplicació d'un nou conveni-. Des de la Fundació, s'està treballant en diverses mesures per assolir l'equilibri econòmic en els resultats d'explotació.

És important veure que, darrera de cadascuna d'aquestes xifres, hi ha l'esforç i el compromís de tot l'equip humà de la institució, que volem agrair i reconèixer.