Promoció, transparència i divulgació

En paral·lel al creixement de la seva activitat, la FADO manté una dinàmica de comunicació cada cop més activa amb els seus grups d'interès: a nivell intern envers els seus professionals i, a nivell extern, amb les administracions públiques i amb la societat osonenca, en tant que són les seves dues principals fonts d'usuaris.

Web promocional

El web de la FADO ens ha permès reforçar l'estratègia de posicionament i de visibilitat pública, gràcies al fet de comptar amb un canal de promoció tant institucional com comercial. Enguany s'ha millorat la informació sobre els serveis d'Atenció Domiciliària i sobre les activitats i programes que es duen a terme als centres de la Xarxa Activa't, i s'han publicat 36 notícies. En el seu segon any de funcionament, el creixement de les visites al web ha estat molt important, amb 2.054 sessions (visites), 9.377 pàgines vistes i 1.404 usuaris únics.

Premsa

A través de l'activitat de gabinet de premsa, la FADO ha aparegut en 10 ocasions en premsa, ràdio i televisió. Destaca, en especial, l’ampli reportatge ‘L’ofici de cuidar els altres’ publicat per EL9NOU i EL9TV a través del qual es posava en valor la feina de les gerocultores i treballadores familiars.

Captació de professionals

La Fundació va participar el 2018 en la campanya impulsada pel Centre de Formació en Serveis a la Comunitat de Manlleu i l’Oficina de Promoció Econòmica del mateix municipi per posar en valor els perfils de professionals que treballen en l'àmbit sociosanitari i de la dependència. La campanya va néixer amb la voluntat de visibilitzar la feina de les persones que treballen en el sector i facilitar-los una oferta de cicle formatiu per obtenir la qualificació de tècnic d'Atenció a Persones en Situació de Dependència.

Intranet

Després de posar en marxa la Intranet de FADO a mitjans del 2017, enguany s'ha ampliat i dinamitzat aquesta eina per convertir-la en un actiu canal de comunicació interna i en una plataforma de gestió per als professionals. Entre altres, s'ha dut a terme:

  • Publicació de 64 notes d'actualitat de FADO, testimonis i bones pràctiques
  • Nou Gestor documental per consultar en línia la documentació de FADO
  • Sessions amb els comandaments per potenciar/avaluar la dinàmica de comunicació
  • Creació de nous grups de treball en línia
  • Elaboració de nous continguts i apartats fixes

La intranet substitueix el butlletí SomFADO com a eina de comunicació interna per transmetre a les treballadores les informacions, notícies d'actualitat i objectius de la Fundació, així com millorar la cohesió, el coneixement mutu i el sentiment de pertinença.

Nous canals

  • WhatsApp: Durant el 2018, s'ha establert el circuit i s'han realitzat les primeres proves per posar en funcionament un nou canal de comunicació interna, basat en l'enviament de notícies i informacions d'interès en format "missatge interactiu" a través dels grups de Whatsapp de coordinació que tenen els diferents equips SAD. Una eina que ha de permetre arribar de manera directa a aquest perfil de treballadores, perquè coneguin millor la FADO i l'activitat que desenvolupa, augmentin el seu sentiment de pertinença i contribueixin a redifondre la imatge i les campanyes de la institució per ajudar en la captació tant de nous clients com de noves professionals.
  • Memòria en línia: La Memòria d'Activitat de la Fundació relativa a l'any 2018 s'ha editat per primera vegada en format web responsiu: un format en línia més accessible i atractiu, que en facilita la lectura i consulta a diferents nivells: http://www.fado.cat/ca/la-fado/memories/.