Comunicació

El Departament de Comunicació és el responsable de gestionar la comunicació externa i el gabinet de premsa del Consorci Hospitalari de Vic, així com tot el relacionat amb la comunicació interna, les publicacions i la imatge corporativa de l'entitat.

Publicacions

Infocom 35

Juliol 2023
Articles, reportatges en profunditat, entrevistes... Seguiu tota l'actualitat del CHV a través de la revista corporativa 'Infocom'. + Més

Més publicacions

Memòria Anual

Declaració Ambiental 2022

El Consorci Hospitalari de Vic edita anualment la seva Memòria en la qual es recullen les principals xifres de la seva activitat assistencial, així com els indicadors econòmics, ambientals, socials, etc.. +Més

Més memòries

Notícies

Els pacients d’Osona, el Lluçanès i el Ripollès ja poden realitzar ressonàncies magnètiques cardíaques a l’HUV

La ressonància magnètica cardíaca és una eina cabdal per a l'estudi de la funció i l'estructura del cor que ja s'ofereix als pacients del territori des... + Més

Més notícies

Imatge corporativa

|Alt Imatge corporativa|

Consulta el Manual d'imatge corporativa i descarrega't els logotips del CHV en els seus diferents formats i aplicacions.

Més informació