Comunicació

El Departament de Comunicació és el responsable de gestionar la comunicació externa i el gabinet de premsa del Consorci Hospitalari de Vic, així com tot el relacionat amb la comunicació interna, les publicacions i la imatge corporativa de l'entitat.

Publicacions

Infocom 35

Juliol 2023
Articles, reportatges en profunditat, entrevistes... Seguiu tota l'actualitat del CHV a través de la revista corporativa 'Infocom'. + Més

Més publicacions

Memòria Anual

Declaració Ambiental 2022

El Consorci Hospitalari de Vic edita anualment la seva Memòria en la qual es recullen les principals xifres de la seva activitat assistencial, així com els indicadors econòmics, ambientals, socials, etc.. +Més

Més memòries

Notícies

Rosana Franquesa és la nova cap d'Unitat de l'Àrea Quirúrgica

Des de principis d'aquest any, Rosana Franquesa és la nova cap d'Unitat d'Infermeria de l'Àrea Quirúrgica del CHV en substitució de Marta Banús. + Més

Més notícies

Imatge corporativa

|Alt Imatge corporativa|

Consulta el Manual d'imatge corporativa i descarrega't els logotips del CHV en els seus diferents formats i aplicacions.

Més informació