Convocatòries Altres convocatòries

Metge/ssa especialista en Urgències

Entitat/empresa

Consorci Hospitalari de Vic

Tipus de convocatòria

Pública

Termini

Inici: Dilluns 11 de novembre de 2019
Final: Dimarts 31 de desembre de 2019

Estat:

Adjudicada a Dr. Marcio Carvalho

Detalls de la plaça

Per la implantació del nou model assistencial centrat en l'atenció immediata, amb diferents nivells de complexitat, busquem professionals dinàmics per incorporar-se al Servei d’Urgències.

Què oferim?

 • Contractació indefinida.
 • Dedicació completa en jornada ordinària + atenció continuada (guàrdies).
 • Interessants condicions retributives.
 • Accés i progressió en carrera professional.
 • Col·laboració cobertura SEM.
 • Participacions docents universitàries i en el programa MEF.
 • Possibilitat de formació amb cofinançament econòmic.
 • Recerca amb finançament públic i privat.

Requeriments

 • Titulació d'especialista preferentment via MEF (Med. Família, Med. Interna, UCI...).
 • Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat.

A més, es valorarà:

 • La formació específica assolida durant la residència.
 • Experiència professional en l'àmbit assistencial propi de l'atenció a urgències o emergències.
 • Aspectes en àrea de transferència del coneixement: títol de doctor o en procés, activitats de recerca, docència i innovació.
 • Coneixement de l'idioma anglès (certificació).

Dra. Laura Fernández, cap del Servei d’Urgències:
“Intentem potenciar les aptituds dels professionals perquè puguin donar el màxim d'ells mateixos i treballin còmodament”


Detalls de la plaça en PDF