Convocatòries Altres convocatòries

Metge/ssa especialista en Traumatologia

Entitat/empresa

Consorci Hospitalari de Vic

Tipus de convocatòria

Pública

Termini

Inici: Dijous 14 de novembre de 2019
Final: Dimarts 30 de juny de 2020

Estat:

Tancada

Detalls de la plaça

Es requereix:

 • Títol d'especialista, obtingut preferentment via MIR.
 • Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat

S'ofereix:

 • Contractació indefinida al 100% de dedicació.
 • Retribució segons Conveni d'aplicació de l'entitat.
 • Col·laboració en la formació de MEF, d'acord a programa docent acreditat
 • Accés a col·laboració docent amb la Universitat de Vic-UCC i la Facultat de Medicina.
 • Recerca amb finançament públic i privat.
 • Formació continuada.
 • Possibilitat d'exercici professional en activitat no pública.

Es valorarà

 • Aspectes en àrea de transferència del coneixement: títol doctor o en procés, activitats de recerca, docència i innovació
 • Coneixement idioma anglès amb acreditació

La convocatòria d'aquesta plaça està tancada.