Convocatòries Altres convocatòries

Administratiu/va Qualitat

Entitat/empresa

Consorci Hospitalari de Vic

Tipus de convocatòria

Interna

Termini

Inici: Dilluns 18 de novembre de 2019
Final: Diumenge 15 de desembre de 2019

Estat:

Adjudicada a Núria Rosés

Detalls de la plaça

Lloc de treball vinculat a l’àrea de qualitat, les funcions del qual fan referència al suport administratiu d’aspectes propis d’aquesta àrea: ciutadans, processos, productes i altres aspectes estratègics.

CONDICIONS DEL LLOC:

 • Incorporació a l'equip de Qualitat i comunicació.
 • Contractació indefinida a temps complert.
 • Retribució segons Grup 6 nivell I del Conveni.
 • Horari continuat de matins.

REQUERIMENTS:

 • Formar part de la plantilla del CHV o empreses associades.
 • Titulació acadèmica mínima de Cicle de grau superior administratiu.
 • Coneixement de la Institució  i àmbits de treball (grups, comissions existents)
 • Word i excel avançat, Power-point amb solvència i Àcces a nivell d'usuari i eines del CHV (listplus)
 • Bona capacitat de presentació de documentació,  redacció i ortografia en català equivalent al nivell C.
 • Perfil competencial: capacitat resolutiva, empatia i comunicació i treball en equip.

ES VALORARÀ:

 • Coneixement en diagrames de flux, i elaboració de projectes.
 • Participació i formació en temes de qualitat.
 • Coneixement dels circuits de treball del CHV, organigrama....
 • Coneixement en Direcció per Objectius.
 • Participació i formació en temes de qualitat
 • Formació en resolució de conflictes.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ:

     1er. Mobilitat horitzontal entre els professionals fixes de plantilla de la mateixa categoria, tenint en compte a més dels criteris d'idoneïtat i la millora de condicions, els aspectes de problemàtica física o conciliació de la vida laboral i familiar.

     2on. Treballadors que es trobin en la situació d'excedència de la mateixa categoria amb dret preferent de reingrés.

     3er. Mobilitat vertical o ascens a llocs de categoria superior, sempre i quan s'acompleixin els requisits de titulació i d'idoneïtat per tal d'ocupar-los.