Convocatòries Altres convocatòries

Tècnics laboratori - Auxiliars de infermeria - Gerocultors/es - Portalliteres

Entitat/empresa

Consorci Hospitalari de Vic

Tipus de convocatòria

Pública

Termini

Inici: Dilluns 18 de novembre de 2019
Final: Diumenge 15 de desembre de 2019

Estat:

Adjudicada a *Veure document adjunt

Detalls de la plaça

Amb l'objectiu de complimentar la plantilla i cobrir vacants del Consorci Hospitalari de Vic, la Direcció de Recursos Humans obre convocatòria pública per a la provisió dels següents llocs de treball:

2 TÈCNICS LABORATORI HUV 80% Matí/Tarda/Nit

Cicle: 1 cap setmana i festiu de treball de cada 4.

1 AUX.INFERMERIA HOSPITALITZACIÓ HUV 80% Nit

Cicle: 2 caps setmana i festius de treball de cada 3.

1 AUX.INFERMERIA HOSPITALITZACIÓ HUV 87% Matí

Cicle: 1 cap setmana i festiu de treball de cada 3.

4 AUX.INFERMERIA HOSPITALITZACIÓ HUV 80% Matí/Tarda

Cicle: 2 caps setmana de treball de cada 3.

1 AUX.INFERMERIA AREA QUIRÚRGICA 80% Matí/Tarda

Cicle:1 cap setmana i festiu de treball de cada 4.

1 AUX.INFERMERIA HSJM PSICOCONVA. 80% Matí/Tarda

Cicle:2 caps setmana i festius de treball de cada 3.

2 GEROCULTORS RESIDÈNCIA 93% Nit

Cicle de setmana llarga i setmana curta

1 GEROCULTOR RESIDÈNCIA 94% Tarda

Cicle: 1 cap setmana i festiu de treball de cada 3.

1 GEROCULTOR RESIDÈNCIA 80% Matí/Tarda

Cicle: 2 caps setmana i festius de treball de cada 3.

5 PORTALLITERES 80% Matí/Tarda

Cicle: 1 caps setmana i festius de treball de cada 2

Enviar currículum i documentació acreditativa indicant la plaça per la que s'opta (s'admetrà un màxim de tres opcions), abans del 15 de desembre de 2019 a la UNITAT DE SELECCIÓ

REQUISITS:

Titulació: Formació professional de primer grau segons categoria o de segon grau en el cas de tècnic especialista. En el cas de gerocultors, s'admet també el certificat de professionalitat. Per la categoria de portalliteres no hi ha requeriment de titulació.

CRITERIS DE VALORACIÓ DE CANDIDATURES:

Es basen en l'obtenció de 100p. màxim, distribuïts de la següent manera:

  •  FORMACIÓ: en els últims 5 anys (50p) (125h =50p,<20h=0p, entre 20 i 125h proporcional)
  •  IMPLICACIÓ I PARTICIPACIÓ: en grups de treball o tutoria docent els últims 5 anys (17p) (de la institució / professió / associacions sanitàries / organismes públics) en qualitat de:

Membre (10p) o Tutor de pràctiques dels últims 5 anys (degudament documentades):0,14 punts per any (màx 7p).

Els punts es distribuiran d'acord amb la següent escala:

  Membre
1 acció 3
2 accions 5
>2 accions 10

*S'enten per "acció" la pertinença a un grup de mínim 5 mesos de treball, vinculat a l'activitat sanitària, amb un objectiu concret i resultat final, independentment del temps que el professional s'hi hagi mantingut.

  •  RECERCA: acreditada útims 4 anys (3p) (2p si és un sol treball i 3p si son dos o més)
  •  EXPERIÈNCIA: Temps treballat al sector sanitari (20p. màxim) (= o >5 anys 20p, <5 anys 4 punts per any o fracció de 0,33 per mes)
  •  PROVA COMPETENCIAL amb entrevista (10p. màxim) amb els candidats finalistes millor posicionats en els mèrits anteriors.

Dues de les places queden en reserva per persones amb discapacitat.


Places Adjudicades