Convocatòries Altres convocatòries

Tècnic Especialista en Seguretat de Pacients

Entitat/empresa

Consorci Hospitalari de Vic

Tipus de convocatòria

Interna

Termini

Inici: Dilluns 25 de novembre de 2019
Final: Diumenge 15 de desembre de 2019

Estat:

Adjudicada a Dra Rosa Maria Catalán

Detalls de la plaça

Amb l'objectiu de permetre la mobilitat i l'assumpció de noves funcions i condicions als professionals del Consorci Hospitalari de Vic, la Direcció de Recursos Humans obre convocatòria per a la provisió del següent lloc de treball:

TÈCNIC ESPECIALISTA EN SEGURETAT DE PACIENTS

La seva funció principal consisteix en dinamitzar, coordinar i donar suport a la implantació d'estratègies de millora de la seguretat de pacients i dels esdeveniments adversos.

S'ofereix:

 Incorporació a l'equip de Qualitat.

 Dedicació parcial al 50% a complementar en l'àmbit assistencial.

 Manteniment categoria de base.

 Jornada bàsicament de matins, però amb flexibilitat i autonomia en

l'organització del treball.

Es requereix:

 Pertinença a la plantilla del CHV.

 Categoria professional d'àmbit assistencial (Grup 1 o 2 de Conveni)

 Postgrau o Màster en seguretat de pacients.

 Formació específica en segones víctimes.

 Coneixements d'ofimàtica.

 Perfil competencial en: treball en equip, actitud proactiva d'ajut i

col·laboració, capacitat organitzativa, empatia i assertivitat.

Es valorarà:

 Coneixement i experiència en metodologia docent.

 Haver format part dels grups de Qualitat.

 Participació activa en grups de millora de seguretat de pacients.

 Habilitats en anàlisi causa / arrel i AMFE.

 Coneixements de l'eina de notificació d'esdeveniments adversos (TPSC-cloud).