Convocatòries Altres convocatòries

Arquitecte / Arquitecte Tècnic

Entitat/empresa

Serveis Auxiliars a la Sanitat (SAS)

Tipus de convocatòria

Pública

Termini

Inici: Dilluns 25 de novembre de 2019
Final: Diumenge 15 de desembre de 2019

Estat:

Adjudicada a Arnau Sañé i Riera

Detalls de la plaça

ARQUITECTE / ARQUITECTE TÈCNIC

Funció principal: Desenvolupar les propostes de millora o innovació que la Direcció li plantegi pel que fa als edificis de les empreses associades i els seus espais, entenent l'arquitectura en l'àmbit de la salut com un element més de promoció de benestar i confort, sempre amb criteris de sostenibilitat, funcionalitat i compromís amb l'entorn.

Es requereix:

Llicenciatura o Grau en Arquitectura o Arquitectura Tècnica i Edificació.

Aptituds per la innovació i el desenvolupament de propostes.

Es valorarà:

Es valorarà l'experiència i recorregut professional.

Coneixement sector sanitari.

Experiència en el disseny arquitectònic en l'àmbit de la salut.

Orientació a la biohabitabilitat, eficiència i sostenibilitat.

Coneixement dels reptes actuals i de futur respecte a la humanització d'espais i la responsabilitat social de l'arquitectura hospitalària.

S'ofereix:

Integrar-se a l'equip d'una empresa de serveis a la sanitat amb implicació en les institucions sanitàries d'Osona, Ripollès i Garrotxa.

Contractació indefinida a dedicació parcial.

Horari flexible.

Formació continuada