Convocatòries Altres convocatòries

Infermer/a - Auxiliars de infermeria - Portalliteres

Entitat/empresa

Consorci Hospitalari de Vic

Tipus de convocatòria

Interna

Termini

Inici: Dijous 28 de novembre de 2019
Final: Diumenge 22 de desembre de 2019

Estat:

Adjudicada a *Veure document adjunt

Detalls de la plaça

Amb l'objectiu de permetre la mobilitat i l'assumpció de noves funcions i condicions als professionals del Consorci Hospitalari de Vic, la Direcció de Recursos Humans obre convocatòria per a la provisió dels següents llocs de treball:

1 INFERMER/A PRÀCTICA AVANÇADA CLÍNICA DOLOR+ PREOPERATORIS 100%  Matí/Tarda

Cicle: 1 cap de setmana i festiu de treball de cada 4 a l'A.Q.

1 AUXILIAR INFERMERIA URGÈNCIES 100% Nit

Cicle: 1 cap de setmana i festiu de treball de cada 3.

1 AUXILIAR INFERMERIA HOSPITALITZACIÓ HUV 100% Tarda

Cicle: 1 cap de setmana i festiu de treball de cada 3.

1 AUXILIAR INFERMERIA CMA 100% Tarda

Cicle: 1 cap de setmana i festiu de treball de cada 4 a l'A.Q.

1 PORTALLITERES 100% Matí

Cicle: 1 cap de setmana i festiu de treball de cada 4.

REQUISITS:

Pertànyer a la plantilla del Consorci Hospitalari de Vic.

Titulació acadèmica corresponent.

ES VALORARÀ:

Recorregut curricular quant a experiència i formació que garanteixi el coneixement específic a l'àmbit de treball concret (àrea quirúrgica) en el cas d'Infermers.

Valoració professional dels comandaments.

Capacitat d'escolta activa. Gestió del conflicte i resolució. Treball en equip.

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ:

Les reincorporacions d'excedències de la mateixa categoria i condicions laborals, així com, la millora o solució de situacions de salut laboral,son elements rellevants a qualsevol convocatòria interna del CHV.

Entre els professionals que acreditin experiència i formació específica es prioritzarà:

1er. Mobilitat en la categoria, tindrà prioritat preferentment, el personal de la mateixa categoria professional i que compleixi les següents condicions:

a.- Mateix torn acreditat que la plaça convocada - mobilitat de lloc de treball-. Entre aquest grup es considerarà la valoració i trajectòria professional així com, el temps treballat en el CHV.

b.- Diferent torn acreditat que la plaça convocada - canvi de torn i pot ser de lloc de treball- Entre aquest grup es considerarà la valoració i trajectòria professional així com, el temps treballat en el CHV.

2on. Mobilitat a diferent categoria, Es valorarà l'experiència en el lloc de treball pel que s'opta. Es tindrà en compte la valoració i trajectòria professional així com, el temps treballat en el CHV.


Places Adjudicades