Convocatòries Altres convocatòries

Metge/ssa especialista en Cardiologia

Entitat/empresa

Consorci Hospitalari de Vic

Tipus de convocatòria

Pública

Termini

Inici: Divendres 3 de gener de 2020
Final: Divendres 31 de gener de 2020

Estat:

Adjudicada a Dra. Gisela Solande

Detalls de la plaça

ES REQUEREIX:

Títol d'especialista, obtingut preferentment via M.E.F.

Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat.

S’OFEREIX:

Contractació indefinida a dedicació completa.

Retribució segons Conveni d'aplicació de l'entitat.

Formació específica.

Accés a col·laboracions docents universitàries i amb el programa MEF.

Recerca amb finançament públic i privat.

Possibilitat d'exercici professional en activitat privada.

ES VALORARÀ:

Experiència professional i capacitació tècnica en l'àmbit de la especialitat

Títol doctor o en procés

Aspectes en àrea de transferència del coneixement: activitats de recerca, docència i innovació

Coneixement d' anglès (certificació)