Convocatòries Altres convocatòries

Cap de Servei de Dermatologia

Entitat/empresa

Consorci Hospitalari de Vic

Tipus de convocatòria

Pública

Termini

Inici: Dimarts 21 de gener de 2020
Final: Dissabte 15 de febrer de 2020

Estat:

Adjudicada a Dra. Isabel Vidal

Detalls de la plaça

Cap de Servei de Dermatologia

Es el responsable de dirigir i coordinar l'activitat i la gestió del Servei.

Es requereix:

Titulació d'especialista preferentment via M.I.R.

Experiència professional en el context hospitalari.

Experiència en l'exercici de funcions de comandament i lideratge d' equips.

Es valorarà:

Formació específica en temes de gestió hospitalària i clínica.

Títol de doctor.

Aspectes en àrea de transferència del coneixement: activitats de recerca, activitats de docència.

Coneixement d'anglès (certificació).

S'ofereix:

Contractació indefinida a jornada completa.

Retribució fixa mes variable per objectius.

Línies obertes de col·laboració amb la Universitat de Vic-UCC i la Facultat de Medicina per l'exercici docent.

Recerca amb finançament públic i privat.

Formació continuada.