Convocatòries Altres convocatòries

Programador/a ORACLE DEVELOPER

Entitat/empresa

Serveis Auxiliars a la Sanitat (SAS)

Tipus de convocatòria

Pública

Termini

Inici: Dijous 6 de febrer de 2020
Final: Dissabte 29 de febrer de 2020

Estat:

Adjudicada a Alfons Casellas

Detalls de la plaça

PROGRAMADOR ORACLE DEVELOPER

La seva funció principal: Desenvolupar i fer el seguiment de nous projectes
informàtics, així com fer el manteniment i/o modificar aplicacions ja existents,
donant el suport adequat als professionals de les Institucions Sanitàries d'Osona,
Ripollès i Garrotxa a les que es dona servei des de SAS.

Es requereix:

Titulació mínima de Cicle Formatiu de Grau Superior de la branca informàtica.
Experiència mínima de 3 anys programant aplicacions
Disponibilitat de mobilitat per les institucions sanitàries d'Osona, Ripollès i Garrotxa.

Coneixements necessaris:

Eines de desenvolupament ORACLE (Forms / Reports)
Bases de dades ORACLE
Programació de codi de base de dades
Eines ofimàtiques i entorns de xarxes.

Es valorarà:
Titulació universitària relacionada.
Coneixements d'estructura d'empresa i en concret del sector sanitari.
Experiència en anàlisis i disseny de projectes informàtics.
Programació de webservices (XML, REST), Integracions amb JAVA, Integracions amb certificats i Generació de tiquets SAML  Coneixements de Oracle Service Bus
Experiència en entorns de desenvolupament J2EE.
Alt sentit pràctic, habilitats comunicatives, flexibilitat, organització i mètode.

S'ofereix:
Contractació indefinida amb categoria d’Oficial Administratiu (grup 6.I del conveni SISCAT)
Dedicació completa.
Jornada de dilluns a divendres amb flexibilitat per l'organització autònoma del propi treball.
Formació continuada garantida en tecnologia de la informació.
Integració en el treball d'equip del Departament d'Informàtica del Centre.
Implicació i participació directa en el desenvolupament de projectes.