Convocatòries Altres convocatòries

Metge/ssa especialista en Rehabilitació i Medicina física

Entitat/empresa

Consorci Hospitalari de Vic

Tipus de convocatòria

Pública

Termini

Inici: Divendres 6 de març de 2020
Final: Diumenge 29 de març de 2020

Estat:

Adjudicada a Laura Cuni

Detalls de la plaça

Metges/ssa especialista en REHABILITACIÓ I MEDICINA FÍSICA

Es requereix:

 • Títol d'especialista en rehabilitació i medicina física via MIR.
 • Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat.

Es valorarà

 • La formació assolida durant la residència i el recorregut professional.
 • L'experiència professional.
 • Aspectes en àrea de transferència del coneixement: títol doctor o en procés, activitats de recerca, docència i innovació.
 • Coneixement idioma anglès amb acreditació.

S'ofereix:

 • Contractació indefinida a jornada completa.
 • Retribució segons Conveni d'aplicació de l'entitat.
 • Col·laboració en el programa docent de l'entitat.
 • Accés a col·laboració docent amb la Universitat de Vic-UCC i la Facultat de Medicina.
 • Recerca amb finançament públic i privat.
 • Formació continuada.