Convocatòries Altres convocatòries

Tècnic a l'àmbit de gestió de clients

Entitat/empresa

Consorci Hospitalari de Vic

Tipus de convocatòria

Pública

Termini

Inici: Dimecres 20 de maig de 2020
Final: Diumenge 7 de juny de 2020

Estat:

Tancada

Detalls de la plaça

Des d'aquest lloc de treball es portarà a terme la revisió de les tasques i funcions dels llocs de treball administratius de l'àrea, d'acord amb les premisses i sistemàtica de la Institució, valorant procediments i fent proposta de millores. Així mateix, facilitarà l'acollida de nous professionals a l'àrea, tutelant el seu període d'adaptació i garantint la integració a l'equip.

Serà la persona referent, tant en el contingut dels llocs com en els plans de formació de l'àrea, vetllant pel desenvolupament, reciclatge i polivalència conjuntament amb el Servei de formació i desenvolupament de la Institució. 

ES REQUEREIX:

  • Formació universitària en l’àmbit de les ciències socials, ciències de la salut, administració o enginyeria.
  • Bon domini eines ofimàtiques.
  • Perfil competencial: Inquietud per l'aprenentatge, adaptació al canvi, capacitat resolutiva i sentit pràctic, iniciativa, autonomia, habilitats d'interlocució, flexibilitat i organització.

ES VALORARÀ:

  • Coneixement en organització tipus lean-manufacturing i en gestió d’equips.
  • Coneixement en del sector sanitari.
  • Experiència en tasques similars.

S’OFEREIX:

  • Contractació indefinida.
  • Retribució segons conveni SISCAT.
  • Dedicació completa amb jornada flexible*.
  • Formació continuada.

*Horari ordinari de despatx: majoritàriament matins de 8:00 a 15:20h i una tarda a la setmana amb flexibilitat quan el servei ho requereixi.


La convocatòria d'aquesta plaça està tancada.