Convocatòries Altres convocatòries

Tècnic d'admissions

Entitat/empresa

Consorci Hospitalari de Vic

Tipus de convocatòria

Pública

Termini

Inici: Dijous 21 de maig de 2020
Final: Diumenge 7 de juny de 2020

Estat:

Adjudicada a Antonela Carla Mandon

Detalls de la plaça

Portarà a terme les funcions i tasques derivades dels llocs de treball administratius de l'àrea de Gestió de Clients, relacionades amb la programació quirúrgica, la gestió de llits, les admissions d'hospitalització i d'urgències. Així com la gestió de les persones que ocupen aquests llocs de treball. 

ES REQUEREIX: 

  • Formació universitària en ciències de la salut, administració o enginyeria. 
  • Bon domini eines ofimàtiques. 
  • Perfil competencial: Capacitat analítica i orientació al client, habilitats comunicatives, capacitat resolutiva i sentit pràctic, inquietud per l'aprenentatge, facilitat per a l’adaptació al canvi, autonomia i organització.  

ES VALORARÀ:

  • Coneixements en organitzacions sanitàries.
  • Experiència en tasques similars i en gestió d’equips.
  • Coneixement en metodologies tipus lean-manufacturing. 

CONDICIONS DEL LLOC:

  • Contractació eventual amb possibilitats de conversió a indefinit. 
  • Retribució segons conveni SISCAT.
  • Dedicació completa amb jornada flexible*.
  • Formació continuada.

*Horari ordinari de despatx: majoritàriament matins de 8:00 a 15:20h i una tarda a la setmana amb flexibilitat quan el servei ho requereixi.