Convocatòries Altres convocatòries

Administratiu/va assessoria jurídica

Entitat/empresa

Consorci Hospitalari de Vic

Tipus de convocatòria

Pública

Termini

Inici: Dimarts 2 de juny de 2020
Final: Diumenge 14 de juny de 2020

Estat:

Adjudicada a Paula Pagès

Detalls de la plaça

En dependència del Tècnic del Servei, donarà suport a l'assessoria jurídica del Centre en la dotació de seguretat jurídica i garantia d'adequació legal de la Institució.

Es requereix:

  • Llicenciatura en Dret.
  • Formació continuada en diferents àmbits del Dret.
  • Es valorarà l'experiència en treballs similars.

S'ofereix:

  • Contractació temporal amb possibilitat d'indefinida.
  • Dedicació completa.
  • Categoria professional d'Oficial administratiu, amb progressió.
  • Retribució segons Conveni SISCAT.
  • Horari ordinari de treball de despatx: matins de 8 a 15,20 amb cobertura d'una tarda a la setmana.