Convocatòries Altres convocatòries

Tècnic de suport a l'usuari (Help Desk)

Entitat/empresa

Serveis Auxiliars a la Sanitat (SAS)

Tipus de convocatòria

Pública

Termini

Inici: Dilluns 27 de juliol de 2020
Final: Divendres 7 de agost de 2020

Estat:

Adjudicada a Juan José Brugarolas

Detalls de la plaça

La seva funció principal és donar suport als usuaris de les empreses a les que SAS dóna servei, en la utilització d'elements informàtics, intentar resoldre les sol·licituds i/o derivar-les als perfils tècnics adients dins l'equip d'Informàtica. També inclou tasques administratives pròpies de la Unitat.

ES REQUEREIX:

  • Titulació mínima de Cicle Formatiu de Grau Superior de la branca informàtica, o bé, experiència laboral que pugui convalidar el coneixement de la titulació.
  • Coneixements bàsics de microinformàtica i complets en eines ofimàtiques.
  • Habilitats de comunicació i facilitat per entendre i posar-se en el lloc dels seus interlocutors.

ES VALORARÀ:

  • Experiència en llocs de treball similars.
  • Coneixements en entorns de xarxes i en programació SQL.
  • Alt sentit pràctic, flexibilitat, organització i mètode.

S'OFEREIX:

  • Incorporació a l'equip de Sistemes i TIC.
  • Contractació indefinida.
  • Dedicació completa, amb jornada flexible.
  • Formació continuada adaptada al perfil seleccionat.