Convocatòries Altres convocatòries

Tutor/a de LLIRs

Entitat/empresa

Consorci Hospitalari de Vic

Tipus de convocatòria

Interna

Termini

Inici: Dimarts 8 de setembre de 2020
Final: Dijous 17 de setembre de 2020

Estat:

Adjudicada a Ruth Esmeralda Marchena i Lucía De Frutos

Detalls de la plaça

En dependència funcional de la cap d'estudis i en dependència jeràrquica del cap de servei, la tutora ha d'orientar i gestionar el procés docent de les llirs en formació assignades i proposar, si s'escau, mesures de millora del programa, portant a terme les següents funcions:

 • Planificar individualment el desenvolupament del programa docent en el context legal i organitzatiu de la Unitat Docent Multiprofessional del Consorci Hospitalari de Vic 
 • Formar part de la subcomissió de docència d'infermeria
 • Realitzar el seguiment del port-foli de les LLirs
 • Realitzar les sessions trimestrals d'entrevista tutor-resident per a la tutorització activa continua
 • Participar en les activitats d'avaluació formativa 
 • Participar en les activitats d'avaluació sumativa

L'assumpció de les tasques de tutor permeten:

 • Concórrer amb mèrits per carrera professional 
 • Accedir a l'acreditació externa del Departament de Salut (ORDRE SLT/337/2013)
 • Formació específica en temes docents
 • Integració a l'equip de la direcció de transferencia de coneixement

Pel desenvolupament d'aquestes tasques, es preveu una dedicació de 3 hores mensuals per resident al llarg de l'any. 

Ateses les característiques específiques d'aquestes funcions, els professionals que hi estiguin interessats han de complir els següents

Requisits bàsics:

 • Tenir el títol oficial d'especialista. 
 • Estar en situació de servei actiu al CHV, amb relació laboral estable i vinculació a l'àrea d'Atenció Obstètrica del  Consorci Hospitalari de Vic.

Per l'acreditació, es valorarà també:

 • Participació en els equips d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva dins l'àmbit territorial de la nostra població de referència.
 • La progressió personal en el seu desenvolupament profesional, i durant la Formació via LlIR