Convocatòries Altres convocatòries

Infermers/es (Urgències, UCI, Hospitalització, Àrea Quirúrgica) - Portalliteres

Entitat/empresa

Consorci Hospitalari de Vic

Tipus de convocatòria

Interna

Termini

Inici: Dimarts 8 de setembre de 2020
Final: Dimecres 30 de setembre de 2020

Estat:

Adjudicada a Consulta l'enllaç RESUM ADJUDICACIONS*

Detalls de la plaça

Núm. Places

CENTRE DE TREBALL

CATEGORIA

AREA DE TREBALL

DEDICACIÓ

TORN

CICLE

RODA CS I F

HORARI

                 

1

HUV

Infermera

Urgències

100%

Matí

de dll a dg

1csif/3

torn ordinari

1

HUV

Infermera

Urgències

100%

Tarda

de dll a dg

1csif/3

torn ordinari

1

HUV

Infermera

UCI

100%

Matí

de dll a dg

1csif/3

torn ordinari

1

HUV

Infermera

UCI

100%

Tarda

de dll a dg

1csif/3

torn ordinari

                 

3

HUV

Infermera

Hospitalització

100%

Matí

de dll a dg

1csif/3

torn ordinari*

1

HUV

Infermera

Hospitalització

100%

Tarda

de dll a dg

1csif/3

torn ordinari*

1

HUV

Infermera

Hospitalització

100%

Nit

de dll a dg

1cs/3

torn ordinari

1

HUV

Infermera

Hospitalització

50%

Nit

de dll a dg

1cs/2

set.llarga/ curta 21.20 a 2.20

1

HUV

Infermera

Hospitalització

50%

Nit

de dll a dg

1cs/2

set.llarga / curta 21.20 a 2.20

1

HSJM

Infermera

Hospitalització

100%

Matí

de dll a dg

1csif/3

torn ordinari

                 

4

HUV-C de Vic

Infermera

Àrea Quirúrgica Programades

100%

Matí

de dll a dg

1csif/8

de 8 a 15.30*

1

HUV-C de Vic

Infermera

Esterilització

100%

Matí

de dll a dg

1csif/8

de 8 a 15.30*

1

HUV-C de Vic

Infermera

Àrea Quirúrgica urgències

100%

Matí

de dll a dg

1csif/4

torn ordinari

1

HUV-C de Vic

Infermera

Àrea Quirúrgica Programades

100%

Tarda

de dll a dg

1csif/4

de 14.25 a 21.20

1

HUV-C de Vic

Infermera

Àrea Quirúrgica URPA

100%

Tarda-Nit

de dll a dg

1csif /4 tarda

de 17 a 24

1

HUV-C de Vic

Infermera

Àrea Quirúrgica locals +OFT (IPA)

100%

Matí

de dll a dg

1csif/8

de 8 a 15.30

3

HUV-C de Vic

Infermera

Àrea Quirúrgica

100%

Matí/Tarda

de dll a dg

1csif/4

torn ordinari

2

HUV-C de Vic

Infermera

Àrea Quirúrgica

100%

Tarda/Nit

de dll a dg

1csif/4

torn ordinari

                 

1

HUV

Portalliteres

 

100%

Matí

de dll a dg

1csif/4

torn ordinari

1

HSJM

Portalliteres

 

100%

Matí

de dll a dg

1csif/4

torn ordinari

* Places a assignar condicionades a la baixa definitiva del titular: 1 d'Hospitalització HUV Matí, 1 d'Hospitalització HUV Tarda. 1 d'esterilització matí i 1 de quiròfan programada matí.

REQUISITS:

  • Vinculació laboral al Consorci Hospitalari de Vic, sigui com a plantilla o com a suplent.
  • Titulació acadèmica corresponent.

ES VALORARÀ:

  • Recorregut curricular quant a experiència i formació que garanteixi el coneixement específic a l'àmbit de treball concret (àrea quirúrgica, UCI i Urgències).
  • Valoració professional dels comandaments.
  • Capacitat d'escolta activa.
  • Gestió del conflicte i resolució.
  • Treball en equip.

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ:

Les reincorporacions d'excedències de la mateixa categoria i condicions laborals, així com, la millora o solució de situacions de salut laboral, son elements rellevants a qualsevol convocatòria interna del CHV.

Entre els professionals que acreditin experiència i formació específica es prioritzarà:

1er. Mobilitat en la categoria, tindrà prioritat preferentment, el personal de la mateixa categoria professional i que compleixi les següents condicions:

a.- Mateix torn acreditat que la plaça convocada - mobilitat de lloc de treball-. Entre aquest grup es considerarà la valoració i trajectòria professional així com, el temps treballat en el CHV entès com a experiència.

b.- Diferent torn acreditat que la plaça convocada - canvi de torn i pot ser de lloc de treball- Entre aquest grup es considerarà la valoració i trajectòria professional així com, el temps treballat en el CHV entès com a experiència

2on. Mobilitat a diferent categoria, Es valorarà l'experiència en el lloc de treball pel que s'opta. Es tindrà en compte la valoració i trajectòria professional així com, el temps treballat en el CHV entès com a experiència

NOTA:  S'admetrà un màxim de tres opcions per sol·licitud, degudament identificades per ordre de preferència.


RESUM ADJUDICACIONS