Convocatòries Altres convocatòries

Metge/ssa especialista en Medicina Intensiva

Entitat/empresa

Consorci Hospitalari de Vic

Tipus de convocatòria

Pública

Termini

Inici: Dilluns 16 de març de 2020
Final: Dijous 30 de setembre de 2021

Estat:

Tancada

Detalls de la plaça

Es tracta d'una UCI de 12 llits polivalent amb coronària integrada, en un centre sense Neurocirurgia ni Cirurgia cardíaca, que atén una població de referència de 150.000 habitants, amb un predomini de pacients crítics (35% pacients ventilats i 30% pacients amb xoc sèptic).

Es requereix:

 • Títol d'especialista medicina intensiva obtingut via MIR
 • Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat

Es valorarà

 • La formació assolida durant la residència.
 • Formació en ECO cardio
 • L'experiència professional.
 • Aspectes en àrea de transferència del coneixement: títol doctor o en procés, activitats de recerca, docència i innovació
 • Coneixement idioma anglès amb acreditació

S'ofereix:

 • Contractació indefinida a jornada completa (Possibilitat d'altres percentatges de dedicació i distribució horària segons necessitats del professional).
 • Retribució segons Conveni d'aplicació de l'entitat.
 • Col·laboració en la formació de M.E.F. d'acord a programa docent acreditat
 • Accés a col·laboració docent amb la Universitat de Vic-UCC i la Facultat de Medicina.
 • Recerca amb finançament públic i privat.
 • Formació continuada.

La convocatòria d'aquesta plaça està tancada.