Convocatòries Altres convocatòries

Farmacèutic/a especialista en Farmàcia Hospitalària

Entitat/empresa

Consorci Hospitalari de Vic

Tipus de convocatòria

Pública

Termini

Inici: Dimecres 23 de setembre de 2020
Final: Dimecres 7 de octubre de 2020

Estat:

Adjudicada a Núria Fonts Serra

Detalls de la plaça

Per a incorporar-se a la Unitat Territoria de Farmàcia: 

Es requereix:

 • Títol d'especialista en Farmàcia Hospitalària obtingut via FIR
 • Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat

Es valorarà

 • Experiència i capacitació en l’àmbit assistencial i coneixement de les tècniques pròpies de l’especialitat.
 • Títol de doctor/a.
 • Aspectes en àrea de transferència del coneixement: activitats de recerca, docència i innovació.
 • Coneixement d’anglès amb acreditació.

S'ofereix:

 • Contractació indefinida a jornada completa amb un 50% d'activitat directe al HUSC
 • Retribució segons Conveni d'aplicació de l'entitat.
 • Formació continuada.
 • Accés a col·laboració docents universitàries i amb el programa FIR.
 • Recerca amb finançament públic i privat.