Convocatòries Altres convocatòries

Especialista en Anàlisis clíniques o microbiologia

Entitat/empresa

Consorci Hospitalari de Vic

Tipus de convocatòria

Pública

Termini

Inici: Dijous 1 de octubre de 2020
Final: Divendres 27 de novembre de 2020

Estat:

Adjudicada a Judit Serra Pladevall

Detalls de la plaça

Especialista en Anàlisis clíniques o microbiologia per a nova incorporació a la plantilla del Servei de Laboratori

Es requereix:

 • Llicenciatura en medicina, farmàcia, biologia o química amb titulació d'especialista (MIR, FIR, BIR o QUIR).
 • Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat

Es valorarà

 • La formació específica en aspectes de qualitat i biologia molecular.
 • L'experiència professional.
 • Aspectes en àrea de transferència del coneixement: títol doctor o en procés, activitats de recerca, docència i innovació
 • Coneixement idioma anglès amb acreditació

S'ofereix:

 • Contractació indefinida a jornada completa.
 • Retribució segons Conveni d'aplicació de l'entitat.
 • Col·laboració en el programa docent de l'entitat.
 • Accés a col·laboració docent amb la Universitat de Vic-UCC i la Facultat de Medicina.
 • Recerca amb finançament públic i privat.
 • Formació continuada.