Convocatòries Altres convocatòries

Metge/ssa especialista en Psiquiatria

Entitat/empresa

Consorci Hospitalari de Vic

Tipus de convocatòria

Pública

Termini

Inici: Dimecres 21 de octubre de 2020
Final: Diumenge 8 de novembre de 2020

Estat:

Tancada

Detalls de la plaça

Es requereix:

 • Títol d'especialista en Psiquiatria obtingut via MIR
 • Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat

Es valorarà

 • La formació assolida durant la residència.
 • L'experiència professional.
 • Aspectes en àrea de transferència del coneixement: títol doctor o en procés, activitats de recerca, docència i innovació
 • Coneixement idioma anglès amb acreditació

S'ofereix:

 • Treball assistencial vinculat a desenvolupament de projecte d'Hospitalització Domiciliària.
 • Vinculació a altres dispositius: CSMA/CASD i/o Programa Suport a Primària i/o Recolzament a Unitat d'Hospitalització d'aguts i subaguts (en funció de les necessitats del Servei)
 • Contractació temporal amb possibilitat de transformació a indefinida.
 • Jornada completa.
 • Retribució segons Conveni d'aplicació de l'entitat.
 • Col·laboració en la formació de M.E.F. d'acord a programa docent acreditat
 • Accés a col·laboració docent amb la Universitat de Vic-UCC i la Facultat de Medicina.

La convocatòria d'aquesta plaça està tancada.