Convocatòries Altres convocatòries

Coordinador de centre del Servei de Geriatria i Cures Pal·liatives d'Osona i el Ripollès

Entitat/empresa

Consorci Hospitalari de Vic

Tipus de convocatòria

Interna

Termini

Inici: Dilluns 23 de novembre de 2020
Final: Dijous 31 de desembre de 2020

Estat:

Tancada

Detalls de la plaça

Amb l'objectiu de conèixer quins professionals del Servei tenen interès en la gestió clínica i en el desenvolupament professional en l'àmbit de la gestió, s'obre període de presentació de sol·licituds per a desenvolupar les funcions de: Coordinador de centre del Servei de Geriatria i Cures Pal·liatives d'Osona i el Ripollès.

Responsabilitats:

Amb dependència jeràrquica del Cap de Servei territorial actua com a dinamitzador de la gestió clínica de l'equip assignat de geriatria en el Centre on se'l destini dins l'àmbit de referència de les comarques d'Osona i Ripollès.

Les places a adjudicar corresponen a:

- Coordinador geriatria Fundació Hospital Comarcal Campdevànol.

- Coordinador geriatria Hospital Sant Jaume de Manlleu.

- Coordinador geriatria Hospital de la Santa Creu de Vic.

Es requereix:

  • Pertinença a la plantilla d'algun dels Centres implicats.

  • Títol d'especialista obtingut preferentment via M.I.R.

  • Recorregut professional que avali l'expertesa.

Es valorarà:

  • Interès en la gestió i formació específica.

  • Coneixement dels circuits i protocols del Centre.

  • Lideratge reconegut per part dels equips de treball on hagi interaccionat.

  • Capacitat d'interrelació, comunicació i cohesió d'equips.

  • Capacitat d'organització i decisió.

Els responsables de cada Centre valoraran les candidatures i decidiran les adjudicacions en funció de mèrits i criteris d'idoneitats.


La convocatòria d'aquesta plaça està tancada.