Convocatòries Altres convocatòries

Tècnic de Gestió de Clients

Entitat/empresa

Consorci Hospitalari de Vic

Tipus de convocatòria

Pública

Termini

Inici: Dimarts 12 de gener de 2021
Final: Dimarts 26 de gener de 2021

Estat:

Adjudicada a Judit Ferrer

Detalls de la plaça

S’encarregarà de revisar les tasques i funcions dels llocs de treball administratius de l'àrea, d'acord amb les premisses i sistemàtica de la Institució, valorant procediments i fent propostes de millores. Així mateix facilitarà l'acollida de nous professionals a l'àrea, tutelant el seu període d'adaptació i garantint la integració a l'equip. Serà el referent tant en el contingut dels llocs com en els plans de formació de l'àrea, vetllant pel desenvolupament, reciclatge i polivalència conjuntament amb el Servei de formació i desenvolupament de la Institució

CONDICIONS DEL LLOC:

  • Contractació indefinida.
  • Retribució segons conveni SISCAT
  • Dedicació completa amb jornada flexible.
  • Formació continuada al perfil seleccionat.

REQUERIMENTS:

  • Formació universitària en psicologia, psicopedagogia, infermeria, empresarials o enginyeria.  
  • Bon domini eines ofimàtiques.
  • Perfil competencial: Inquietud per l'aprenentatge, adaptació al canvi, capacitat resolutiva i sentit pràctic, iniciativa, autonomia, habilitats d'interlocució, flexibilitat i organització.

ES VALORARÀ:

  • Experiència en l'àmbit de gestió de clients.
  • Coneixement en organització tipus lean-manufacturing.
  • Coneixement en gestió d'equips.