Convocatòries Altres convocatòries

Cap d'Admissions

Entitat/empresa

Consorci Hospitalari de Vic

Tipus de convocatòria

Pública

Termini

Inici: Dimarts 12 de gener de 2021
Final: Divendres 30 de abril de 2021

Estat:

Oberta

Detalls de la plaça

Depenent jeràrquicament de la Cap de Gestió de Clients, liderarà l'equip d'administratius assistencials que porten a terme les tasques i funcions relacionades amb la programació quirúrgica, la gestió de llits, les admissions d'hospitalització i d'urgències. D'acord amb les premisses i sistemàtica de la Institució, farà el seguiment dels procediments establerts i farà proposta de millores.

CONDICIONS DEL LLOC:

 • Contractació indefinida.
 • Categoria professional de Tècnic superior amb promoció a Cap segons valoració dels primers sis mesos.
 • Retribució segons conveni SISCAT
 • Dedicació completa amb jornada flexible.
 • Formació continuada al perfil seleccionat.

REQUERIMENTS:

 • Formació universitària en ciències de la salut, administració o enginyeria.  
 • Bon domini eines ofimàtiques.
 • Perfil competencial: Capacitat analítica i orientació al client, inquietud per l'aprenentatge, adaptació al canvi, capacitat resolutiva i sentit pràctic, iniciativa, autonomia, habilitats d'interlocució, flexibilitat i organització.

ES VALORARÀ:

 • Coneixements en organitzacions sanitàries
 • Experiència en l'àmbit de gestió de clients.
 • Coneixement en organització tipus lean-manufacturing.
 • Coneixement en gestió d'equips.

Per participar en el procés de selecció, ompliu el formulari de sol·licitud de treball indicant en el camp 'Comentaris' la plaça a la que voleu optar.

* Els camps són obligatoris