Convocatòries Altres convocatòries

Tècnic de Gestió de Clients

Entitat/empresa

Consorci Hospitalari de Vic

Tipus de convocatòria

Pública

Termini

Inici: Dilluns 8 de febrer de 2021
Final: Dimarts 23 de febrer de 2021

Estat:

Adjudicada a Laura Martínez

Detalls de la plaça

Des d’aquest lloc es portarà a terme la monitorització de processos que impliquin el registre d’activitats assistencials dins l’àmbit de gestió de clients, l’elaboració dels indicadors de control relacionats i dels informes que es requereixin.

La monitorització comportarà la revisió de les dades i de la sistemàtica del registre per assegurar el compliment de les premisses i objectius marcats per la institució. D’aquesta revisió se’n deriven tant propostes de millora, com a accions de correcció si s’escau.

CONDICIONS DEL LLOC:

  • Contractació indefinida.
  • Retribució com a Tècnic mig, grup 5 segons conveni SISCAT
  • Dedicació completa.
  • Formació continuada al perfil seleccionat.

REQUERIMENTS:

  • Formació universitària en administració i direcció d'empreses, estadística o altres graus que aportin coneixements relacionats en l'anàlisi de dades i elaboració d'indicadors i informes
  • Bon domini eines ofimàtiques
  • Perfil competencial: cerquem una persona autònoma, proactiva, i resolutiva. Amb raonament analític i sintètic, amb capacitat d'abstracció, de reflexió, de raonament lògic, i bona capacitat d'observació.

ES VALORARÀ:

  • Formacions post universitàries relacionades en anàlisis i dades i estadística
  • Experiència en llocs similars
  • Coneixement de l'entorn sanitari