Convocatòries Altres convocatòries

Metge/ssa especialista en Medicina Interna

Entitat/empresa

Consorci Hospitalari de Vic

Tipus de convocatòria

Pública

Termini

Inici: Dijous 4 de març de 2021
Final: Divendres 31 de desembre de 2021

Estat:

Oberta

Detalls de la plaça

Es requereix:

 • Títol d'especialista, obtingut preferentment via MIR. S'admetran les sol·licituds de residents que acabin properament.
 • Disponibilitat per l'assumpció dels torns de guàrdies del Servei.
 • Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat.

Es valorarà

 • Aspectes en àrea de transferència del coneixement: títol doctor o en procés, activitats de recerca, docència i innovació
 • Coneixement idioma anglès amb acreditació

S'ofereix:

 • Contractació indefinida a 100% de dedicació.
 • Retribució segons Conveni d'aplicació de l'entitat.
 • Accés al Sistema de Carrera professional.
 • Col·laboració en la formació de MIR, d'acord a programa docent acreditat
 • Accés a col·laboració docent amb l'Universitat de Vic-UCC i la Facultat de Medicina.
 • Recerca amb finançament públic i privat.
 • Formació continuada.
 • Possibilitat d'exercici professional en activitat privada.

Coneix com treballa i de quins recursos disposa el nostre Servei de Medicina Interna, i qui serien els teus companys d'equip.


Per participar en el procés de selecció, ompliu el formulari de sol·licitud de treball indicant en el camp 'Comentaris' la plaça a la que voleu optar.

* Els camps són obligatoris